Preus promocionals fins el 17 de setembre, a partir del 18 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
ACTIVITATS PREU
Akido 25€
Dibuix 28€
Robòtica Smart School 38€
Skate 38€
Natació* 20,25€
Bàsquet 1 dia setmana 15€
Bàsquet 2 dies setmana 25€
Teatre 23€
Ioga  29,5€
Escacs 30€
Moviment 30€
Gimàstica ritmica 18€
Moviment 18€
Multiesports 18€
Zomba 18€
*Natació: l'activitat es podrà realitzar si hi ha un mínim de 12 inscrits. L'activitat es realitzarà a la Piscina del Club natació de Lleida a Partida Balàfia, número 132. Les famílies hauran de portar i recollir els infants a Club.

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.