EXTRAESCOLARS MARE DE DÉU DEL CARME ALCOLETGE
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE
10:30-11:15h           NATACIÓ
12:30- 13:30
Bàsquet
(3r a 6è)
Aikido
(3r a 6è)
Escacs
(3r a 6è)
Dibuix
(3r a 6è)
TEATRE
(3r a 6è)
 
 
Bàsquet
(3r a 6è)
IOGA
(3r a 6è)
Sala Psico
14:00-15:00
Bàsquet
(1r i 2n)
Aikido
(1r i 2n)
Multiesports
(P4 a 2n)
IOGA
(P5 a 2n)
Sala Psico
TEATRE
(P4 a 2n)
 
 
Bàsquet
(1r i 2n)
Dibuix
(1r i 2n)
Escacs
(1r a 2n)
16:30
-
17:30
Gimnàstica Rítmica
(P3 a P5)
Sala Psico
Moviment
(P3 a 2n)
Gimnàstica Rítmica
(1r a 6è)
Pavello
Moviment
(P3 a 2n)
Zumba
(P5 a 6è)
Pavello o aula biblioteca
*Possibilitat desdoblar grups
 
 
ROBÒTICA AMB SMART SCHOOL
(P3 a 6è)
16:30 -18:00   SKATE        
17:15- 18:00   NATACIÓ        
EN BLAU ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
En les activitats de gestió externa, realizem la organització, gestió i rebuts de l'activitat però el funcionament pedagògic depèn directament de l'empresa/acadèmia especialista de l'activitat en sí.

Per tal d'inscriure's a l'activitat d'anglès, ho heu de fer a travès de la seva web: https://www.misterenglish.es/index.php/es/matricula-es
Preus promocionals fins el 17 de setembre, a partir del 18 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
ACTIVITATS PREU
Akido 25€
Dibuix 28€
Robòtica Smart School 38€
Skate 38€
Natació* 20,25€
Bàsquet 1 dia setmana 15€
Bàsquet 2 dies setmana 25€
Teatre 23€
Ioga  29,5€
Escacs 30€
Moviment 30€
Gimàstica ritmica 18€
Moviment 18€
Multiesports 18€
Zomba 18€
*Natació: l'activitat es podrà realitzar si hi ha un mínim de 12 inscrits. L'activitat es realitzarà a la Piscina del Club natació de Lleida a Partida Balàfia, número 132. Les famílies hauran de portar i recollir els infants a Club.

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 2 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 31 de maig.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 17 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!