Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 26 DE MARÇ!

DATES
3, 4, 5 i 6 d'abril

ESPAI
Llar Espigolet de Tornabous

HORARIS
Matí de 9h a 13h

EDATS
De P1 a 6è

PREU CASAL
Matí: 15€ 
EIX D'ANIMACIÓ
És primavera però els camps estan secs, les flors no neixen, els prats son marrons, els insectes no volen, i segueix sense ploure ni una gota... L'Abella Campanella enyora la primavera i els seus colors! Els infants del casal, descobrirem com recuperar la primavera gràcies a la conservació de l'aigua, la terra, els insectes, les llavors i la llum del sol!
Recuperem la primavera amb l'Abella Campanella! Pintem els camps de verd i fem renéixer les flors i volar els insectes!

 

1. Acceptem infants de cursos de I0 a 6è. 

2. S’ha de fer la inscripció per l’aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat 

3. Hi haurà l’opció de fer el pagament en dues vegades. 

4. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es  responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès. 

5. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no segueixin les  recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la  d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la  dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de  pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden  ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.  

6. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix  el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals  participen menors de 18 anys. 

7. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 11 de desembre es retornarà el 100% de  l’import. Del 12 al 20 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 21 de desembre,  un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import. 

8. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals. 

9. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals  i de participació. 

10. Per qualsevol dubte podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a  casals@lleurequalia.cat