INFORMACIO BÀSICA CASAL DE SANT RAMON
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 4 DE JUNY!

DATES
26 de juny al 28 de juliol de 2023

ESPAI
Escola Mare de Déu de la Mercè

HORARIS
Matins de 9h a 13h
Menjador amb carmanyola 13h a 15h

EDATS
Minicasalet: de I1 a I2
Casalet: de I3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina: els dimecres de 11h a 13h 

TARIFES  CASAL
Nº SETMANES PREU MATÍ COST PER SETMANA
1 45€ 45€
2 88€ 44€
3 129€ 43€
4 168€ 42€
5 210€ 42€
MENJADOR HORARI PREU
Menjador amb carmanyola 13 a 15h 19€/setmana

CASALET I CASALOT

Aquest estiu, ens convertirem en pirates i navegarem pels mars i els oceans més apassionants del planeta!
Serem els guardians del tresor més preuat del món... la GAIA, l'equilibri de la Terra! 
Però... atenció! El malvat Capità Melic ens el pendrà! Amb la Pirata Spiga, el Pirata Kòdul i el Lloro Kiri, navegarem pels mars i els oceans més apassionants del planeta per recuperar aquest tresor!

Setmana a setmana, superarem missions i reptes per trobar els diferents elements que permeten l'equilibri de la terra: Aire, Aigua, Foc, Terra i Amistat. 

Cada setmana girarà al voltant d’un d’aquests elements, i amb activitats com gimcanes, excursions, activitats artístiques, dinàmiques de grup, bicicletades, treballarem valors com el companyerisme, el respecte, la consciència ambiental, tot endinsant-nos a l’aventura de la recerca de la Gaia!


MINICASALET

Al mini-casalet es proposa una estructura dissenyada per atendre a les necessitats tan específiques d’aquesta edat. L’estructura del dia és diferent a la que es segueix en edats més avançades, ja que compta amb dues pauses per temps lliure, descans i “pati”. Les activitats tenen com a objectiu desenvolupar l’estimulació multi-sensorial a través d’activitats de lliure expressió i manipulació de material divers, connexió amb l’entorn a través de contes i fantasia, desenvolupament inicial individual, entre d’altres.

El casalet de Sant Ramon, seguint la línia de l'escola, seguirà la metodologia de l'EDUCACIÓ VIVA. Es basa en respectar el desenvolupament natural de l'infant i convertir-lo en el centre dels seus propis aprenentatges. Amb la natura com a principal element, al casalet i al casalot de Sant Ramon, la majoria d'activitats seran de lliure elecció i participació. Pels infants més petits, es proposaran activitats per ambients en què podran moure's per l'espai i treballar en diferents racons adaptats als seus interessos. Pel que fa als més grans, es treballarà per projectes, on es proposaran espais de participació que partiran de les motivacions dels mateixos infants. 
Aquesta metodologia, es combinarà amb  l’eix temàtic dels Pirates de terra endins. 
 

Organitza: AFA Escola Mare de Déu de la Mercè i Quàlia
Col·labora: Ajuntament de Sant Ramon
 

1- Acceptem infants de cursos de I1 a 6è. 

2- En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 

3- 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet.

4- Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

5- Preus promocionals fins el 4 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 5 s’augmentaran un 10% els preus.

6- Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

7- En cas d'anul·lació o renúncia, amb causa justificada, fins el 4 de Juny es retornarà el 100% de l'import. Del 5 al 25 de Juny es retornarà el 50% de l'import i a partir del dia 26 de Juny, un cop iniciada l'activitat, només es retornarà el 25% de l'import per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

8- No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9- Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 

10- Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11- No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12- En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades. 

13- La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.