PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 26 de juliol 2024 

ESPAI
Escola Guillem Isarn (menjador)

HORARIS
MATÍ: 9h a 13h 
MENJADOR: 13h a 15h (juliol) 
MENJADOR amb carmanyola: 13h a 15h (agost) 

EDATS
Casalet: de I3 a 2n
Estiu XL: de 3r a 6è
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina de dilluns a divendres de 11:30h a les 13h 
Cursets de natació de dilluns a dijous (juliol)*
* La quota augmentara 5€ la setmana de cursets

TARIFES ESTIU XL
 
SETMANES PREU MATÍ COST SETMANA
1 41,80 €  41,80 €
2 81,60 €  40,80 €
3 119,40 €  39,80 €
4 155,20 €  38,80 €
5   194,00 € 38,80 €
*Activitat subvencionada per l'Ajuntament amb el programa Temps X Cures
 
SERVEIS HORARI PREU
Menjador juliol 13h a 15h 32,5€/setmana
Menjador juliol puntual 13h a 15h 7€/dia
Menjador agost
(amb carmanyola)
13h a 15h 20€/setmana
Menjador agost puntual
(amb carmanyola)
13h a 15h 5€/dia
Acampada Ens quedem a dormir al casal! 5€
L’ESTIU XL!

Aquest estiu fem una proposta nova pels nens i nenes més grans, de 4t de primària a 1r d'ESO!
A l'ESTIU XL, gaudeix de l'estiu i no t'aturis! Viuràs aventures inoblidables!

Activitats 100% dissenyades per aquestes edats: jocs cooperatius, reptes grupals, bicicletades, dinàmiques de grup, sortides a l'entorn, tallers, gimcanes... A diferència del Casalet i Casalot, deixem enrere activitats de fantasia relacionades amb un eix d'animació i proposem activitats autònomes i que fomenten l'esperit crític, explorant l'entorn i treballant el companyerisme i fent molta pinya! Realitzarem excursions setmanals a la natura, farem descoberta d'entitats locals, tallers de tota mena, i treballarem també valors com el respecte i la inclusió i la consciència ambiental!
 

1. Acceptem infants de cursos de I3 a 2n.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.  

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades. 

5. Hi ha un mínim de 9 inscripcions/setmana perquè el Casalet pugui obrir i un mínim de 4 inscripcions/  setmana perquè es puguin tirar endavant les acollides. En cas de no poder realitzar-se s’informarà a  les famílies.  

6. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de juny es retornarà el 100% de l’import.  Del 3 al 21 de juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 25 de juny, un cop iniciada l’activitat,  només es retornarà el 25% de l’import.  

7. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es  responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès. 

8. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les  recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la  d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la  dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de  pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden  ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.  

9. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix  el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals  participen menors de 18 anys. 

10. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals. 

11. En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits,  degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals  i de participació.