INFORMACIÓ BÀSICA CASAL DE BELLPUIG VALERI SERRA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 3 D'ABRIL!

DATES
11, 12, 13 i 14 d'abril

ESPAI
Escola Valeri Serra

HORARIS
Acollida: de 8:30 a 9h
Matí: de 9h a 13h
Menjador: de 13h a 15h

EDATS
De P3 a 6è

PREU CASAL
Acollida: 6€/setmana
*Si una família necessita el servei de l’acollida un dia puntual, el preu serà 2€ el dia.

Matí: 32€

Menjador: 25,20€/setmana

*Si una família necessita el servei del menjador de forma puntual, el preu serà 6,5€ el dia.

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans/es s’aplicarà un 5% de descompte a cada germà/na. 
 
3. 10% descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casalet.

4. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.
 
5. Preus promocionals fins el 12 de juny. A partir del dia 13 s’augmentaran un 10% els preus.
 
6. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè es pugui obrir el Casalet, en cas que un cop fet el recompte d’inscripcions no es pugui realitzar us n’informarem per l’aplictiu i pel correu.
 
7. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 12 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 13 al 26 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 27 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.
 
8. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.
 
9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 
 
10. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.
 
11. No es contemplen ajudes per famílies nombroses o monoparentals.
 
12. En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades. 
 
13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

14. Caldrà que els infants disposin de l'abonament a les piscines per poder-hi accedir*.

15. Per apuntar-se al casal s'ha de ser soci o soci colaborador de l'AFA del Valeri Serra.

*PREUS ABONAMENT PISCINES
Abonament per tota la temporada:
Infants de 3 a10 anys: 25€
Infants a partir d'11 anys : 33€
Quota familiar: 60€
Abonament d'un mes:
Quota familiar: 35€
Quota per quinze dies per infants a partir d'11 anys: 25€
L'abonament de les piscines s'ha de treure a l'Ajuntament de Bellpuig.