INFORMACIO BÀSICA CASAL DE BELLPUIG
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 29 DE MARÇ!

DATES
3,6,7,8 i 9 d'abril

ESPAI
Escola Valeri Serra i l'Escoleta de Bellpuig

EDATS
S'accepten infants fins a 6è de primària

HORARIS
Acollida de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Menjador de 13.00h a 15.00h


TARIFES  CASAL  
HORARIS              TOTS ELS DIES          DIES PUNTUALS                    
Acollida                     5€ (7,5€)                           2€ (2,5€)
Matí                         40€ (44€)                           9€ (10€)
Menjador                 27,5€ (30€)                        6,5€ (7€)
*Entre parèntesis preus NO socis AMPA.


PROGRAMACIÓ CASAL

 

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra.

4. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

7. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui
 realitzar es trucarà a les persones afectades.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint
les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.
 
11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.