INFORMACIO BÀSICA CASAL D'ALBESA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 14 DE JUNY!

DATES
Del 22 de juny al 10 de setembre 
(Es podrà començar el casal sempre i quan estiguem en fase 3)

ESPAI
Zona esportiva, piscines municipals i diferents entorns del poble. En cas que no es pugui fer piscina, es realitzarà al centre escolar.

HORARIS
Acollida de 8.00h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida de 13.00h a 13.30h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Possibilitat d'1h al dia a la piscina, segons la normativa a aplicar-se a les piscines.

 
TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
SETMANES            MATÍ        COST SETMANA
1                                39,5€                  39,5€
2                                 77€                  38,5€
3                             112,5€                  37,5€
4                               146€                  36,5€
5                               182€                  36,5€
6                               219€                  36,5€
7                               255€                  36,5€
8                               292€                  36,5€
9                               328€                  36,5€
10                             365€                  36,5€
11                             401€                  36,5€
12                             438€                  36,5€
 

Les condicions del casal es poden veure afectades segons l'evolució de la normativa que marqui el departament.

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Si t'inscrius 8 setmanes o més, tindràs un 5% de descompte extra.

4. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Tots els nens/es han de tenir l'abonament de les piscines per poder-ne gaudir.

6. Preus promocionals fins el 14 de juny omplint la PRE-INSCRIPCIÓ. A partir del dia 15 s’augmentaran un 10% els preus.

7. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casalet.

8. s'ha de fer la inscripció per internetwww.lleurequalia.cat 

9. Hi ha d'haver un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

10. Sempre que és puguis començar a dia 22 juny: en cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 12 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 13 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

11. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

12. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

13. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

14. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

15. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

16. Per a qualsevol dubte ens podeu trucar al 663 263 494 (Klara López - Coordinadora de Quàlia) o enviar un correu a klopez@aalba.cat.

17.  Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.