INFORMACIO BÀSICA CASAL DE VILAGRASSA
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 15 DE DESEMBRE!

DATES
23, 24, 27, 30 i 31 de desembre
2, 3 i 7 de gener

ESPAI
Menjador de l'escola

EDATS
De P3 a 6è

HORARI
Acollida matinal de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida migdia de 13.00h a 13.30h
Menjador de 13.00h a 15.00h


TARIFES CASAL
HORARIS                       TOTS ELS DIES         DIES PUNTUALS
Matí                                  64€ (70€)                   9€ (10€)                    
Acollida (30min)               8€ (10€)                 2€ (2,25€)       
Menjador                         44€ (46€)                 6€ (6,50€)       
*Entre parèntesi preus NO socis AMPA.
 


PROGRAMACIÓ CASAL

 

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Preus promocionals fins el 15 de desembre. A partir del dia 16 s’augmentaran un 10% els preus.

4. En cas de venir un sol dia, s'ha de comunicar sempre mínim el dia abans.

5. S’ha de fer la inscripció per internet. www.lleurequalia.cat

6. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

7. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 15 de desembre es retornarà el 100% de l’import. Del 16 al 22 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 23 de desembre, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

8. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

10. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.