INFORMACIO BÀSICA CASAL DE TÀRREGA
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 15 DE DESEMBRE!

DATES
23, 24, 27, 30 i 31 de desembre
2, 3 i 7 de gener

ESPAI
Escola Maria Mercè Marçal

EDATS
De P3 a 6è

HORARIS
Acollida matinal 1: de 8.00h a 9.00h
Acollida matinal 2: de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida migdia: de 13.00h a 13.30h
Menjador de 13.00h a 15.00h


TARIFES CASAL      
HORARIS               TOTS ELS DIES         DIES PUNTUALS 
Acollida (30min)          8€ (12€)                      1,5€ (2€)
Matí                            64€ (70€)                        9€ (10€)
Menjador                   44€ (48€)                       6,5€ (7€)
*Entre parèntesis preus NO socis AMPA.
 
Fes la teva inscripció


PROGRAMACIÓ CASAL

 

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è.

2. Descompte del 5% per cada germà inscrit.

3. Preus promocionals fins el 15 de desembre. A partir del dia 16 s’augmentaran un 10% els preus.

4. S’ha de fer la inscripció per internet a: www.lleurequalia.cat a partir del dia 1 de desembre.

5. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

6. En cas de venir un sol dia, s'ha de comunicar sempre el dia abans.

7. No es contemplen ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 15 de desembre es retornarà el 100% de l’import. Del 16 al 22 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 23 de desembre, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.