INFORMACIO BÀSICA CASAL DE TORNABOUS
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 12 DE DESEMBRE!

DATES

SETMANA B: 27, 28, 29 i 30 de desembre
SETMANA C: 2, 3, 4 i 5 de gener


ESPAI
Menjador de l'escola


HORARIS
Matí de 9h a 13h


EDATS
De P3 a 6è


TARIFES  CASAL
SETMANA            PREU SETMANA

SETMANA B                  38€

SETMANA C                  38€

 
EIX D'ANIMACIÓ
La LIA arriba a la Terra i ens vol explicar com celebren el Nadal al planeta TOTIKÄP! Però quan viatja a cap aquí i travessa l'atmosfera, perd tota la informació... les turbulències li fan perdre la memòria! Per sort, els seus amics del planeta TOTIKÄP ens envien missatges per ajudar-la a fer memòria i recordar-li què fan a l'hivern, però amb distància ens arriba tot codificat... Haurem de desxifrar els codis per llegir/veure vídeo/interpretar els missatges que ens envien per poder saber com ho celebren al TOTIKÄP!

 

1.    Acceptem nens de cursos de I3 a 6è. 

2.    En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 

3.    A partir de 3 anys cal disposar del abonament de la piscina per fer ús d’aquesta durant la jornada del casalet. 

4.    10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet.

5.    Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6.    Preus promocionals fins el 4 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 5 s’augmentaran un 10% els preus.

7.    Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

8.   En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 4 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 5 al 25 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 26 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge

9.    No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10.    Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 

11.    Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12.    No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

13.    En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades. 

14.    La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.