INFORMACIO BÀSICA CASAL DE L'ESCOLA ALBA
Fes la teva inscripció

DATES
SETMANA A
22, 23 i 24 de desembre
SETMANA B
27, 28, 29, 30 de desembre
SETMANA C
3, 4 i 7 de gener

ESPAI
Escola Alba

HORARIS
Tarda de 15:00h a 19:30h

 
TARIFES  CASAL
SETMANA     PREU AMPA    PREU NO AMPA
     A                    33€                       45€
     B                   44€                       56€
     C                   33€                       45€

1. Les persones sòcies de l'AMPA gaudiran d'un descompte.

2. Hi ha d'haver un nombre superior a 3 inscrits perquè el casal es pugui dur a terme. 

3. Es demanarà que totes les persones que s'inscriguin després participin al casal.

4. El punt de trobada serà l'Escola Alba.

5. En cas que hi hagi algun traspàs d'informació o observacions a fer s'haurà de comunicar. 

6. S'ha de fer la inscripció per l'aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat

7. Per qualsevol dubte ens podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a casals@lleurequalia.cat