INFORMACIO BÀSICA CASAL DE CALAF
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 4 DE JUNY!

DATES
Del 26 de juny al 28 de juliol 2023

ESPAI
Casal

HORARIS
Matins de 9:30h a 13:30h 

EDATS
Casalet: de I3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina un dia a la setmana de 12h a 13:30h

TARIFES  CASAL

SETMANES
QUOTA A PAGAR PER 
FAMÍLIES
1 30€
2 60€
3 90€
4 120€
5 125€
*Preus del casal subvencionat per l'ajuntament de Castellfollit de Riubregós
 


EL CASALET I CASALOT

Aquest estiu, ens convertirem en pirates i navegarem pels mars i els oceans més apassionants del planeta!
Serem els guardians del tresor més preuat del món... la GAIA, l'equilibri de la Terra! 
Però... atenció! El malvat Capità Melic ens el pendrà! Amb la Pirata Spiga, el Pirata Kòdul i el Lloro Kiri, navegarem pels mars i els oceans més apassionants del planeta per recuperar aquest tresor!

Setmana a setmana, superarem missions i reptes per trobar els diferents elements que permeten l'equilibri de la terra: Aire, Aigua, Foc, Terra i Amistat. 

Cada setmana girarà al voltant d’un d’aquests elements, i amb activitats com gimcanes, excursions, activitats artístiques, dinàmiques de grup, bicicletades, treballarem valors com el companyerisme, el respecte, la consciència ambiental, tot endinsant-nos a l’aventura de la recerca de la Gaia!


1.    Acceptem nens de cursos de I3 a 6è.

2.    En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 

3.    Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4.    Preus promocionals fins el 4 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 12 s’augmentaran un 10% els preus.

5.    Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

6.    Hi ha un màxim de 24 inscripcions per setmana i es prioritzarà les places per ordre d’inscripció. 

7.    En cas d'anul·lació o renúncia, amb causa justificada, fins el 4 de Juny es retornarà el 100% de l'import. Del 5 al 25 de Juny es retornarà el 50% de l'import i a partir del dia 26 de Juny, un cop iniciada l'activitat, només es retornarà el 25% de l'import per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

8.    No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9.    Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 

10.    Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11.    No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12.    En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades. 

13.    La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.