PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 26 de juliol 2024

ESPAI
Poliesportiu, piscines municipals i diferents entorns del poble

HORARIS
Matins de 9:00h a 13:00h

EDATS
Casalet: de I3 a 2n
Casalot: de 2n a 6è
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina cada dia a última hora

TARIFES CASAL
 
SETMANES PREU MATÍ COST SETMANA
1 61,80 € 61,80 €
2 121,60 € 60,80 €
3 179,40 € 59,80 €
4 235,20 € 58,80 €
5 294,00 € 58,80 €
 
SERVEI HORARI PREU
Acampada Ens quedem a dormir al casal! 5€
ANEM DE GIRA! L'EIX DEL CASALET I CASALOT

Dos músics i una granota d'una banda de música ens venen a buscar, necessiten ajuda! Resulta que abans eren una banda de música molt gran, amb instruments de tota mena i cantants, però últimament han perdut molts músics i s'han quedat només ells tres. Estan preocupats perquè tenen molts bolos programats per tot l'estiu però sent nonmés tres no podran tocar... Ens proposen ser part d'aquesta banda i ajudar-los a que no es perdi la música!

1. Acceptem infants de cursos de I3 a 6è. 

2. Descompte del 5% a cada un dels germans.  

3. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet i/o les Acollides puguin obrir, en cas que no es  pugui realitzar s’avisarà a les persones afectades. 

4. S’ha de fer la inscripció per l’aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat  

5. La quota del casalet es girarà en un sol pagament. 

6. Preus promocionals fins el dilluns 10 de març. A partir del dia 11 s’augmentaran un 10% els preus.

7. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es  responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès. 

8. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no segueixin les  recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la  d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la  dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de  pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden  ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.  

9. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix  el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals  participen menors de 18 anys. 

10. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 18 de març es retornarà el 100% de  l’import. Del 19 al 24 de març es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 25 de març, una vegada  iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import. Aquest escalat de retorn és degut a cobrir  costos: contractació personal, material, organització i gestió. 

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals. 

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals  i de participació. 

13. Per qualsevol dubte podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a  casals@lleurequalia.cat