Des de Quàlia dinamitzem diferents grups i clubs de lleure per a persones amb dificultats o malaltia mental en els que es realitzen activitats d’oci en relació als interessos i les edats de les persones que en formen part. Ens ocupem de la planificació i programació d’aquestes activitats, proporcionem espais de trobada on les persones puguin relacionar-se i divertir-se entre iguals i, en alguns casos, n' incentivem l’autogestió i la presa de decisions per part dels usuaris que en formen part.