EXTRAESCOLARS ESCOLES JOAN XXIII - BORGES BLANQUES
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
12:30h a 13:30h
Patins de linea Teatre
(1r a 3r)
Patins de linea Gimnàstica rítmica Infomeca
(1r a 6è)
Percussió/Batucada
(1r a 3r)
Ciència i Experiments
(4t a 6è)
Robòtica amb Smart school
(1r a 6è)
Circ
(1r a 6è)
Ciència i Experiments
(1r a 3r)
Taekwondo
(4t a 6è)
  Percussió/Batucada
(4t a 6è)
  Teatre
(4t a 6è)
        Anglès Green Valley
(1r i 2n)
13:30h a 14:30h   La magia dels contes
(P3 a P5)
  Iniciació al Món musical
(P3 a P5)
Anglès Green Valley
(3r a 6è)
16:30h a 17:30h
    Psicomotricitat
(P3 a P5)
   
zumba Psicomotricitat zumba Psicomotricitat Taekwondo
(1r a 3r)
Infomeca
(1r a 6è)
Multiesports "Robòtica amb Smart school
(1r a 6è)"
Multiesports Teatre
(P3 a P5)
    Percussió/Batucada    

 ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA 
 ACTIVITATS GESTIONADES DIRECTAMENT PEL CONSELL COMARCAL 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

Activitats 1h                       16€
Xinès                                 XX* 
Robòtica                            35€
Infomeca                           18€
Taekwondo                       18€
Anglès Green Valley         36€ +30€ quota inicial de material

* Xinès, activitat pendent de confirmar

* En l'activitat de percussó s'ha de portar el tambor de casa o s'haurà de comprar. Tenen un cost aproximat d'entre 25€ i 35€

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estan inclosos dins les quotes).

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!