PROGRAMACIÓ LLESP 2024: PRIMERES COLÒNIES (4 A 6 ANYS) 
Horari Dijous 18 Divendres 19 Dissabte 20 Diumenge 21
Bon dia
Bus + Benvinguda, instal·lació i introducció a la temàtica
Activació Activació Activació
Matí 1
TREKKING +
PICNIC
Camí de
l’aigua
Descoberta de l'entorn
Recollir, batuda i cloenda
Matí 2 Jocs de Coneixença + Instalem-nos! Un record per emportar-nos a casa.
Migdia Piscina/Racons Piscina/Racons Comiat + Tornada
Tarda 1
Introducció a l'eix d'animació
Preparem l'ESPECTACLE!
 
 
Tarda 2 Coneixem el nostre riu Preparem sopar de Gala
Bona nit Joc de Nit Vetllada SOPAR DE GALA I CREACIONS!!
 
 
PROGRAMACIÓ GERRI DE LA SAL 2024: PRIMERES COLÒNIES (4 A 6 ANYS)
Horari Dijous 11 Divendres 12 Dissabte 13 Diumenge 14
Bon dia Bus + Benvinguda, instal·lació i introducció a la temàtica Activació Activació Activació
Matí 1 TREKKING +
PICNIC
Descoberta del riu
Descoberta de l'entorn Recollir, batuda i cloenda
Matí 2 Jocs de Coneixença + Instalem-nos! Un record per emportar-nos a casa.
Migdia Piscina/Racons Piscina/Racons Comiat + Tornada
Tarda 1
Introducció a l'eix d'animació
Preparem l'ESPECTACLE!  
Tarda 2 Coneixem l'entorn Preparem sopar de Gala
Bona nit Joc de Nit Vetllada SOPAR DE GALA I CREACIONS!!