• DATES: Del 26 de juny al 3 de juliol
 
  • EDAT: 
    • Grup 1 de 8 a 12 anys
    • Grup 2 de 12 a 16 anys.
 
  • PREU: 385€ 
  • Opció de fer-ho en un, dos o tres pagaments
  • El 1er pagament serà durant la 1a quinzena de maig i el 2n a la 1a quinzena de juny
  • Si alguna família necessita fer-ho en 3 pagaments poseu-vos en contacte amb nosaltres