• TORN 1: Del 25 de juny al 4 de juliol
 
  • EDAT: Dels 8 als 15 anys
 
  • PREU: 428€ 
  • (Opció de fer-ho en un, dos o tres pagaments)