A l'activitat de gimnàstica rítmica els infants treballaran la coordinació, la flexibilitat i a resistència. Amb aquesta activitat es treballaran diferents valors com la companyonia, el respecte i la constància.