Aquesta activitat té com a objectiu que cada participant treballi la motricitat segons la seva mobilitat i autonomia. Es treballarà la flexibilitat, la punteria, l’equilibri o també esports com bàsquet, ping-pong, bàdminton, entre altres.