El mindfulness és una tècnica excel·lent per potenciar l'atenció dels infants i ajuda a reduir els comportaments impulsius. El mindfulness provoca canvis significatius en l'autoregulació, millorant les funcions executives dels infants