1. Quan es poden començar els casals o colònies?
Es preveu que les colònies d’estiu podran començar en la fase 3 a Catalunya. Està previst que puguin arribar a aquesta fase a finals de Juny. Aquestes dates estimades podrien variar en un futur d’acord amb l’evolució de la COVID-19 en cada regió sanitària.

2. Quins requisits son necessaris per participar en les colònies o els casals d'estiu?
 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 15 dies anteriors.
 • En nens o nenes amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en de terminats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.
 • Estar a la fase 3 de la zona on residiu.

3. On realitzareu les activitats?
 • Promourem les activitats a l’aire lliure, fomentant les zones verdes. Ens mourem per les places i camps de les zones on realitzarem els casals i les colònies.
 • En cas de les colònies, la casa es troba en un indret rural i està rodejada de zones verdes amb baix risc de contagi. Tenim molt d’espai exterior amb ombres que ens anirà perfecte.
 • Durant tots els dies de les colònies, els monitors/es i els nens/ens viuran confinats en la zona de seguretat i natural de les cases de colònies. Els monitors no sortiran en cap cas fins que acabin les colònies, per no tenir cap contacte infecciós de l‘exterior.

4. Com treballareu les emocions amb els infants?
 • Vetllarem per l’acompanyament emocional. Dins de la programació hi hauran entre 2 i 5 activitat on es treballaran les emocions a través d’activitats i dinàmiques.
 • Tot l’equip de dirigents ens hem format específicament per donar resposta en aquesta necessitat.

5. Ratis, monitoratge i grups d’infants
Les persones participants es dividiran en grups de 8 – 10 com a màxim, anomenats “grups de convivència” i cada grup tindrà com a mínim una persona dirigent. Cada “grup de convivència” tindrà el seu monitor referent. Tant grups com referents es mantindran durant tota l’estada.

6. Com fareu per seguir les mesures d’higiene?
 • Tots els monitors i monitores rebran la formació sobre seguretat i higiene establerta pel departament de Salut. Tot el nostre equip serà “responsable de seguretat i higiene”.
 • Es desinfectaran les mans dels infants a l’arribada, abans i després dels àpats i abans i després de cada activitat. Es crearà una cançó pel moment de rentar-se les mans perquè la rutina sigui més divertida.
 • A la casa tenim punts de rentar per 7 grups de convivència, per tant no tindrem problemes ja que la capacitat màxima de la casa és de 45. També disposem de dosificadors i eixugamans de paper reciclat.
 • El monitor/a desinfectarà l’espai i els objectes utilitzats quan hi hagi canvi de grup: taules, poms de les portes, etc. Cada grup tindrà el seu espai de treball per mantindré les distàncies de seguretat.
 • Tindrem material fungible per tothom i farem la neteja de tot.
 • Es ventilaran els espais constantment. I es farà una neteja i desinfecció diària.

7. Com vetllareu la separació de 2 mts de distància de seguretat entre infants?
 • A cada espai hi haurà unes marques al terra amb la distància requerida entre elles per tal de poder realitzar l’activitat que toqui. Menjadors, sales activitat, banys...
 • Les activitats han estat modificades, anul·lant els esports d’aventura que teníem previstos i aquelles activitats que no garantien la distància de seguretat. Hem afegit jocs i activitats de lleure que es realitzaran a les instal·lacions o per l’entorn, de tal manera que es respecti la distància i es minimitzi el contacte tan com es pugui, minimitzant la sensació d’activitats poc afectives.

8. Quina capacitat té la casa amb les noves mesures de seguretat? (colònies)
La casa disposa de 300m2, per tant podrien cabre-hi fins a 75 persones, però màxim serem 45 per tema lliteres.

9. Els infants han de portar la mascareta tot el dia?
No és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les distàncies de seguretat. En cas que no sigui possible (algun infant es fa mal, etc.), cada monitor/a tindrà una mascareta i en tindrem d’un sol ús pels infants també.

10. Fareu activitats de piscina?
 • Es poden realitzar activitats de piscina, es seguirà la normativa vigent inclosa en el Real Decret 742/2013 i es farà desinfecció diària del material aquàtic.
 • Amb el torn dels més petits es ballarà la part més fonda de la piscina per precaució (tot i que no cobreix massa). Els participants que, tot i així, vulguin portar braçals (“manguitos”) per la piscina, els hauran de portar de casa pel seu ús individual.
 • Facilitarem equipament als monitors/es per ajudar als més petitets a fer aquelles tasques que requereixin de contacte, com ajudar-los a canviar-se, posar crema solar...
 • La tovallola que portin ha d’estar rentada a més de 60º.

11. Com actuareu en els espais de menjador?
 • El menjar es servirà sempre en plats individuals. S’evitaran utensilis d’ús compartit, però es podran fer servir gerres d’aigua servides pels monitors/es.
 • Habilitarem varies sales de menjadors si es requereix per poder garantir la distància de seguretat i també farem diferents torns garantint la desinfecció entre torn i torn.
 • Els utensilis estaran desinfectats abans i després de cada àpat.
 • Els monitors encarregats de cada grup serà el responsable de servir. I un dels monitors serà el contacte amb els intendents.
 • Els cuiners no tindran contacte amb els infants. Ho deixaran tot preparat perquè cada monitor serveixi al seu grup. La cuina està separada de la casa i te una entrada separada.
 • Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats respectivament.

12. Quin seguiment de mesures sanitàries realitzareu?
 • Diàriament, comprovarem l’estat de salut dels infants i monitors/es per poder garantir que poden participar a les activitats de lleure amb seguretat.
 • Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als nens i nenes i monitors/es.

13. Que passa si es detecta un possible cas de positiu?
Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de l'equip.

14. Com seran les entrades i sortides?
Cada grup tindrà la seva entrada a l’espai i ens organitzarem per torns per poder evitar aglomeracions a cada espai.

15. En cas de colònies, com funcionaran els espais de dormitoris?
Garantirem que hi hagi la distància de seguretat en tos els espais. Hem distribuït estratègicament les lliteres per garantir la separació.

16. Personal de suport
 • Les persones encarregades d’intendència i les que tinguin contacte amb persones externes a l’activitat, no tindran contacte amb les persones participants i sempre hauran de ser les mateixes.
 • Prepararem els menjars a la cuina de la casa i s’entregaran al monitor responsable d’intendència. El material estarà identificat perquè cada persona utilitzi només el seu material.

17. Transport en cas de colònies:
 • El transport fins a la casa de colònies: enguany com recomana Departament, es promou fer-lo amb cotxes particulars. Es marcaran uns horaris d'arribada i de recollida dels infants.
 • Si alguna família ho necessita, des de Quàlia habilitarem transport des de Tàrrega, tenint en compte totes les mesures de seguretat que equival a la meitat d'ocupació del vehicle. El suplement d'aquest servei és de 30€ anada i tornada des de Tàrrega.