Activitats on els treballadors i famílies podran participar-hi.