No hi ha barreres arquitectòniques per tal de desenvolupar l’activitat amb normalitat.