HORARIS

 • Horari lectiu: de 9:00 a 12:30 i de 15h a 16:30 hores
 • Horari menjador i activitats de migdia: de 12:30 a 15 hores


PREUS SERVEIS DEL MENJADOR
SERVEIS                  PREUS


Menjador fix                  6,08€/menú
Quotes mensuals segons dies hàbils d’ús de menjador (fer ús del servei de menjador inscrit com a dies fixes, ja sigui 1 o 5 a la setmana duran tot el curs)


Menjador puntual     6,50€/menú
Fer ús del servei de menjador 3 o menys dies durant el mes natural és considera que feu ús del servei de menjador esporàdic.


Personal docent         4,35€/diaCONDICIONS 

HORARIS

 • Horari lectiu: de 9:00 a 12:30 i de 15h a 16:30 hores
 • Horari menjador i activitats de migdia: de 12:30 a 15 hores
 • Horari acollida matinal: de 8:00 a 9:00 hores
 • Horari acollida tarda: de 16:30 a 18 hores

CONDICIONS 
Es considerarà fixe a partir d’un ús del menjador mínim de 2 dies per setmana (o el 50% del total dels dies d'aquell mes).

En cas d'alumnes fixes:
- Si es fa falta NO JUSTIFICADA (és a dir, no s'avisa abans de les 9:30h), no hi haurà retorn de la quota d'aquell dia.
- Si es fa falta JUSTIFICADA (és a dir, s'avisa abans de les 9:30h del mateix dia), se us cobrarà la part del cost del menjar, 2,5€. (ja que s'ha començat a fer la preparació del menú)
- Si es fa falta JUSTIFICADA avisada el dia abans (és a dir, avisant abans de les 17h del dia anterior), no es cobrarà res. En cas d'imprevistos, d'infants que emmalalteixen al vespre, és pot avisar fins les 9h del mateix dia. 


En cas que s'avisi de faltes seguides degut a que l'infant està malalt, no es cobrarà res a partir del segon dia. S'ha d'avisar que l'infant tornarà a fer ús del servei del menjador.

En excursions i colònies no caldrà avisar i no se us cobrarà res, ja que se'ns avisa des de l'escola.

En cas de dieta tova, és pot avisar el mateix dia abans de les 9:30h

Qualsevol dubte o excepció, feu-nos un correu a hola@lleurequalia.cat 687 76 38 77 o trucada pe aclarir o resoldre.

MATERIAL NECESSARI 


Escola bressol
 • Parlar directament amb el personal del centre.

Alumnes de P3, P4, P5
 • Una bata amb el nom marcat
 • Raspall de dents i un necesser (el qui ho cregui necessari)
 • Una bossa amb una muda de recanvi completa (amb tot marcat amb el nom, el  qui ho cregui necessari, recomanable pels alumnes de parvulari)

Alumnes de cicle inicial, mitjà i superior:
 • Raspall i pasta de dents en un necesser ( el qui ho cregui necessari )