HORARIS


Horari lectiu: de 9:00 a 12:30 i de 15h a 17:00 hores

Horari menjador i activitats de migdia: de 13:00 a 15 hores
 

PREUS SERVEIS DE MENJADOR


Servei de menjador fix: 6,26€/dia.
Quotes mensuals segons dies hàbils d’ús de menjador (fer ús del servei de menjador inscrit com a dies fixes, ja sigui 1 o 5 a la setmana duran tot el curs)


 Servei de menjador puntual: 6,33€/menú
Fer ús del servei de menjador 2 o menys dies durant el mes natural és considera que feu ús del servei de menjador esporàdic.CONDICIONS


* El cobrament dels rebuts es farà mitjançant gir bancari a les famílies a inicis del mes ( entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes) següent a la utilització del servei, segons els dies que se n’ha fet ús.

En el cas de retorn del rebut, l’alumne no podrà gaudir del servei de menjador fins que estigui al corrent de tots els pagaments incloent-hi la corresponent comissió per retorn de rebut que serà de 4,00 € / comissióper rebut retornat . A partir del primer rebut impagat, s’haurà de realitzar el pagament per transferència anticipada, la qual haurà de ser realitzada per a l’ús del servei de menjador per part de l’alumne durant el següent mes.

Els tiquets d’esporàdics s’avisaran a través de de l’APP de Quàlia o trucant al telèfon 687 76 38 77 abans de les 9.30 del matí. El pagament del tiquet esporàdic es girarà pel banc a principis del mes següent un cop inscrit a l'aplicatiu.

*En el cas que l’alumne fix no utilitzi el servei i no hagi avisat abans de les 9:30 trucant al telèfon de Qualia 687 76 38 77 o avisant a traves de l'aplicatiu és cobrarà el menú sencer degut a que aquest s’haurà fet igual.

*L'alumne esporàdic o fix que vulgui dieta haurà d'avisar abans de les 9:30h trucant al telèfon de Qualia 687 76 38 77 o avisant a traves de l’aplicatiu

* En cas d’urgència podeu avisar a cuina ( telf. 618 81 58 52 ).

* En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge

*Els dies de sortides escolars en què els infants dinin fora de l'escola, no es cobrarà el dia de menjador.