HORARIS

Horari lectiu: de 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 16:30h
Horari menjador i activitats de migdia: de 13:30h a 15:00h
Horari acollida matinal: de 8:00h a 9:00h hores

 

PREUS SERVEIS DE MENJADOR
SERVEIS                        PREU


Servei de menjador Fix6,54€/ menú 
Quotes mensuals segons dies hàbils d’ús de menjador (fer ús del servei de menjador inscrit com a dies fixes, ja sigui 1 o 5 a la setmana duran tot el curs)


Servei de menjador Esporàdic: 6,80 €/ menú  (Fer ús del servei de menjador 11 o menys dies durant el mes natural és considera que feu ús del servei de menjador esporàdic).


Servei de menjador professorat : 4,40€/menú

CONDICIONS 


Es considerarà fixe a partir d’un ús del menjador mínim de 2 dies per setmana (o el 50% del total dels dies d'aquell mes).

En cas d'alumnes fixes:
- Si es fa falta NO JUSTIFICADA (és a dir, no s'avisa abans de les 9:30h), no hi haurà retorn de la quota d'aquell dia.
- Si es fa falta JUSTIFICADA (és a dir, s'avisa abans de les 9:30h del mateix dia), se us cobrarà la part del cost del menjar, 2,5€. (ja que s'ha començat a fer la preparació del menú)
- Si es fa falta JUSTIFICADA avisada el dia abans (és a dir, avisant abans de les 17h del dia anterior), no es cobrarà res. En cas d'imprevistos, d'infants que emmalalteixen al vespre, és pot avisar fins les 9h del mateix dia. 


En cas que s'avisi de faltes seguides degut a que l'infant està malalt, no es cobrarà res a partir del segon dia. S'ha d'avisar que l'infant tornarà a fer ús del servei del menjador.

En excursions i colònies no caldrà avisar i no se us cobrarà res, ja que se'ns avisa des de l'escola.

En cas de dieta tova, és pot avisar el mateix dia abans de les 9:30h.


Qualsevol dubte o excepció, feu-nos un correu a hola@lleurequalia.cat 687 76 38 77 o trucada per aclarir o resoldre.