Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS                        1'5H PREU

1 mes                      22,50€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                      36€ (7 infants, mínim 5)


*Els preus son per a SOCIS DE L'AMPA, Els NO SOCIS tindràn un augment de 10€ en cada activitat.
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments son mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACOLLIDA / BERENEM I JUGUEM 
ACOLLIDA                   PREU  

Acollida 30 min             22€

Acollida 1h                    28€


*Els preus son per a SOCIS DE L'AMPA, Els NO SOCIS tindràn un augment de 10€ en cada activitat.
*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
 *En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge