PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1h               PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1.30h          PREU  

1r timestre (12 set)            65€             
2n trimestre (13 set)          71€                    
3r trimestre (7 set)             39€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Robòtica                    40€/mes             
Handbol                     10€/mes