PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1h               PREU 
 

1 mes                                15€             

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1.30h          PREU  
1 mes                             22,50€            

*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.
*Aquests preus inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.


PREUS ACOLLIDA
ACOLLIDA                   PREU  

Acollida 30 min             22€
Acollida 1h                    28€
Acollida 1,30h                  33€

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                    PREU  

Robòtica (PlayCode)      28€

*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge