PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
TRIMESTRE                    PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

ACOLLIDA                        PREU  
8.00h a 9.00h                  20€/mes      
8.30h a 9.00h                  10€/mes           
Hora de la son                20€/mes    
(1h durant l'horari de menjador)   


PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Anglès LM                 16€/mes             
Robòtica                    40€/mes                    
Rítmica                      15€/mes  
Teatre                        20€/mes     
Ioga                           15€/mes