Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                        PREU

Escalada                            18€/mes

Gimnàstica rítmica             35€/mes

Pàdel                                  25€/mes per alumne*

*Inscripcions a Pàdel directament a 659125837
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge