PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1H                    PREU  

1 mes                                      19€              

*Aquest any, els pagaments seran mensuals. La quota serà de 19€/hora, seria 15€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.

ACOLLIDA                              PREU  
Acollida 12:30h a 13:15h             28€
Acollida 1 dia puntual                   4€

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.​​​​​​​
*Si algun dia necessiteu quedar-vos a acollida de manera esporàdica, cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us informarem sobre les mesures i el funcionament de l’activitat.
*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius de lliure disposició.
​​​​​​​*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge