PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1.15H         PREU  

1r timestre (12 set)           54€             
2n trimestre (13 set)         59€                     
3r trimestre (7 set)         32,5€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1H            PREU  

1r timestre (12 set)        43,5€             
2n trimestre (13 set)      47,5€                     
3r trimestre (7 set)           26€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                  PREU  

Natació Primària      79,4€/curs
                                    31€/trim

Natació Infantil           94€/curs
                                 36,2€/trim