*Les activitats poden canviar d'horari abans del mes de Setembre.

ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA