PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS 1H          PREU

1 mes                           19€

*Els pagaments seran mensuals. La quota serà de 19€/mes les activitats d’1 hora, seria 15€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA GESTIÓ EXTERNA 

ACTIVITATS 1H          PREU
Robòtica                      28€/mes
Caninoteràpia             19€/mes
Anglès                         19€/mes

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ DES DE L'AMPA 

ACTIVITATS 1H          PREU
Hip-Hop                      17€/mes
Rítmica                       17€/mes
Hip-Hop + rítmica        27€/mes
Fem Música                 25€/mes


ACOLLIDA MATÍ (8-9h)              PREU
Cada dia                                       27€
Dia puntual                                   4€

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.

BERENEM I JUGUEM TARDA (1h)      PREU/mes
Cada dia                                                   28€
Dia puntual                                                4€

BERENEM I JUGUEM TARDA (2h)      PREU/mes
Cada dia                                                   55€
Dia puntual                                                6€

*Els preus inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
* Si algun dia necessiteu quedar-vos a acollida de manera esporàdica, cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us informarem sobre les mesures i el funcionament de l'activitat.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge