Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                      15€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                      24€ (7 infants, mínim 5)

ACTIVITATS                        1'5H PREU

1 mes                      22'4€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                      36€ (7 infants, mínim 5)

 

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT              PREU/mes  

Robòtica                      28€/mes

Caninoteràpia             19€/mes

Anglès                         19€/mes


PREUS ACOLLIDA TARDA 
BERENEM I JUGUEM TARDA (1h)      PREU/mes

Cada dia                                                   28€

Dia puntual                                                4€


BERENEM I JUGUEM TARDA (2h)      PREU/mes

Cada dia                                                   55€

Dia puntual                                                6€


* Data límit d’inscripció al berenem i juguem és el 6 de setembre
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge