PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS 1H          PREU

1 mes                           19€

ACOLLIDA MATÍ (8-9h)              PREU
Cada dia                                       27€
Dia puntual                                   4€

BERENEM I JUGUEM TARDA (1h)      PREU/mes
Cada dia                                                   28€
Dia puntual                                                4€

BERENEM I JUGUEM TARDA (2h)      PREU/mes
Cada dia                                                   55€
Dia puntual                                                6€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA

ACTIVITAT                  PREU/mes
Hip-Hop                          17€
Rítmica                           17€
Hip-hop + rítmica            27€
Fem Música                    25€

*Els pagaments seran mensuals. La quota serà de 19€/mes les activitats d’1 hora, seria 15€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.
*Els preus inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.