Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS                      PREU/mes                                  

1 hora                                 16€/mes
Infomeca (1,5 hores)          24€ /mes
 

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                                                     PREU/mes  

Robòtica (a càrrec de Robert Informatik)        28€/mes

Caninoteràpia (a càrrec de Fud Therapy)       20€/mes

Anglès (a càrrec de Centre Cultural)*               20€/mes

*En el cas d'anglès infantil es valorarà l'opció de treballar amb petits grups simultanis amb l'augment de quota corresponent.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.


PREUS ACOLLIDA TARDA 
BERENEM I JUGUEM TARDA (1h)      PREU/mes

Cada dia                                                   28€

Dia puntual                                                4€


BERENEM I JUGUEM TARDA (2h)      PREU/mes

Cada dia                                                   55€

Dia puntual                                                6€


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes