Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
Les acollides es realitzaran si hi ha mínim 5 infants inscrits. Els preus es popdran veure reduïts en cas que hi hagi més de 7 infants fixes durant el trimestre.

 
PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                    PREU

1 hora                                            37€/mes

30 min                                           28€/mes
Acollida 9-9:30h + 12-12:30h        37€/mes

1 hora puntual                               4€

30 min puntual                               2€


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge