PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
TRIMESTRE                  PREU  

1r timestre (12 set)           43,5€             
2n trimestre (13 set)         47,5€                     
3r trimestre (7 set)              26€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                  PREU  

Robòtica                    40€/mes

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                PREU  

Acollida tindrà un cost de 2.800€ anuals que s'haurà de repartir entre els inscrits.
Acollida 1 dia puntual   3€