PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL

ACTIVITATS 1h               PREU  
1 mes                               17€
ACTIVITATS 1:30h          PREU  
1 mes                              25,5€   

 
PREUS ACOLLIDA                                PREU/mes (socis de l'AMPA)
Servei fix d’acollida de 8h a 9h                          15€
Servei fix d’acollida de 8h a 9h
i 12:30 a 13:30                                                   20€
Servei d’acollida puntual 1 hora                         2€
Servei fix d'acollida de 16:00h ha 18h             22,5€
Servei d'acollida puntual 1 hora i mitja              3€
*Horari màxim tard d'entrada a l'activitat d'acollida de matí: 8:45h
*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
*En cas de no ser soci de l'AMPA, el preu indicat augmenta un 50%

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES
ACTIVITATS 1h               PREU 
 
Mecanografia (Alins)            17€
Robòtica**                            37€
Anglès (centre cultural)      18,5€


*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.
**Mínim 5 infants inscrits.
*En cas de no ser soci de l'AMPA, el preu indicat augmenta un 50%
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge