Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                       15€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                       24€ (7 infants, mínim 5)


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

 
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                     PREU  

Atletisme                          19€

Caninoteràpia                   19€

Escacs                              22€

Robòtica                            32€

Multiesports                       19€

 
PREUS ACOLLIDA DE 8.30H A 9.00H
HORES                      PREU  

Tots els dies               28€/mes

Dia puntual                 3€/dia                 


* La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
* En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge