PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
TRIMESTRE                   PREU  

1 mes                               19€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                     PREU  

*Pendent d'acordar           
 
PREUS ACOLLIDA DE 8.30H A 9.00H
HORES                      PREU  

Tots els dies              xx€/mes
Dia puntual                   x€/dia                 
           

PREUS ACOLLIDA DE 17.30H A 18.30H
HORES                      PREU  

Tots els dies               xx€/trim
Dia puntual                   x€/dia
1 dia                           xx€/trim
2 dies                         xx€/trim 
3 dies                         xx€/trim
4 dies                         xx€/trim