PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
TRIMESTRE                   PREU  

1 mes                               19€

*Aquest any, els pagaments seran mensuals. La quota serà de 19€/hora, seria 15€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                     PREU  

Atletisme                          19€    
Caninoteràpia                      19€
Escacs                                  22€
Robòtica                                28€
Multiesports                           19€
 
PREUS ACOLLIDA DE 8.30H A 9.00H
HORES                      PREU  

Tots els dies              28€/mes
Dia puntual                   3€/dia                 

* La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
*Si algun dia necessiteu quedar-vos a acollida de manera esporàdica, cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us informarem sobre les mesures i el funcionament de l’activitat.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge