PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
TRIMESTRE                   PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                     PREU  

Robòtica                       40€/mes             
Escacs                          19€/mes
Anglès Green Valley     34€/mes            
 
PREUS ACOLLIDA DE 8.30H A 9.00H
HORES                      PREU  

Tots els dies              20€/mes
Dia puntual                   2€/dia                             

PREUS ACOLLIDA DE 17.30H A 18.30H
HORES                      PREU  

Tots els dies               45€/trim
Dia puntual                   4€/dia
1 dia                           22€/trim
2 dies                         33€/trim 
3 dies                         37€/trim
4 dies                         40€/trim