ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA

*Les activitats en vermell són les gestionades directament a través de l’AMPA.
** Les activitats en blau són les gestionades per Quàlia i Ampa però a través d’una acadèmia externa.