PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1h               PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€
 
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Robòtica                    40€/mes        
              
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA 1H               PREU  

Tots els dies               25€/mes
Dia puntual                    3€/dia