PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1h               PREU  

1 mes                               15€
 
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Robòtica                      28€/mes       
              
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA 1H               PREU  

Tots els dies                25€/mes
Dia puntual                    3€/dia       

* La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge