PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITAT                       PREU  

1 mes                               19€

PREUS ACOLLIDA
8.30H - 9.00H             PREU  

Tots els dies             xx€/mes 
                             
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

*Pendent d'acordar                             

*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge