PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
TRIMESTRE                   PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACOLLIDA
8.30H - 9.00H             PREU  

Tots els dies             20€/mes 
                             
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Experiments              56€/any