PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1H                   PREU  

1 mes                                    20€             

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                       PREU/mes  

Robòtica                            29€
Infomeca                           20€*
Escacs                               23€
Manualitats Solaç*             25€**
Natació***

*Amb un mínim de 10 inscrits. En cas de ser menys, la quota pujaria a 25€
**Entre 23€ i 27€ segons inscrits
***Preu a confirmar de cara al setembre

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                      PREU/mes 

Acollida 1:15h                      45€
Acollida 30 min                    24€
Abonament dies puntuals    35€/10 dies

* La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
* Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. *Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes. 
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge