Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                      15€ (10 o més infants, mínim 8)
1 mes                      24€ (7 infants, mínim 5)

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                     PREU/mes  

Robòtica                             32€
Infomeca                            20€
Escacs                               20€
Manualitats Solaç              25€*
Natació**
*Entre 25€ i 29€ segons inscrits
**Preu a confirmar de cara al setembre

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                                PREU/mes 

Acollida 1:15h                        30€ (4€ dia puntual)
Acollida 30 min                      17€ (2,5€ dia puntual)
Abonament dies puntuals      30€/10 dies
*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge.