PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITAT 1H                PREU  

1 mes                              17€
Gimnàstica                      16€**

*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai. Estan calculades tenint en compte els dies festius de lliure disposició.
**En cas que estigueu interessats a fer més d’una hora a la setmana de gimnàstica, envieu-nos un correu a extraescolars@lleurequalia.cat i ho valorarem segons inscrits.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                                                  PREU  

Anglès Mister English                                   35€
Multiesports                                                  49€
Rocòdrom                                                     42€
Patinatge                                                      42€
Nereu                                                             5€
Música                                                   Segons nivell

*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge