PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITAT 1H                PREU  

1 mes                              19€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITAT 2H                PREU  

1  mes                               36€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                                                  PREU  

*Penden d'acordar