Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS                        1H PREU

1 mes                          15€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                          24€ (7 infants, mínim 5)
Gimnàstica (1 dia)      16€ (10 o més infants, mínim 8)

Gimnàstica (2 dies)     30€ (10 o més infants, mínim 8)

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.
*Màxim 15 infants per grup. Anirà per ordre d'inscripció.
* Per apuntar-se a les activitats en vermell (gestionades directament per l'AMPA) contactar amb l'AMPA directament.