PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITAT 1H                PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITAT 2H                PREU  

1r timestre (12 set)           82€             
2n trimestre (13 set)         90€                    
3r trimestre (7 set)            47€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                                                  PREU  

Anglès Mister English                               35€/mes             
Nereu                                                          5€/mes                    
Patinatge, multiesports, rocòdrom            12€/mes  
Iniciació al món musical                            17€/mes     
Llenguatge musical i iniciació instrument  60€/mes