ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA


*Els horaris s'han vist modificats per tal de poder garantir els 10 minuts necessaris per fer la neteja i desinfecció de l'espai.

*Les inscripcions de les activitats en vermell les gestiona directament l’acadèmia o club que les ofereix.