PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1h               PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1.30h             PREU  

1r timestre (12 set)            65,25€             
2n trimestre (13 set)          71,25€                    
3r trimestre (7 set)                  39€

PREUS ACOLLIDA
ACOLLIDA          PREU  

Acollida                20€/mes     
        
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Mecanografia     43,50€ (1r trim) / 47,50€ (2n trim) / 26€ (3r trim)      
Robòtica            40€/mes                  
Aula d'estudi      43,50€ (1r trim) / 47,50€ (2n trim) / 26€ (3r trim)