PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1h               PREU  

1 mes                                17€

BERENEM I JUGUEM            PREU  
1 dia 17-18h                          15€/mes     
2 dies 17-18h                          26€/mes

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                      PREU  

Mecanografia                    19€
Robòtica                            28€
 
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge