PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1h               PREU  

1 mes                                19€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1.30h             PREU  

1 mes                                 28,5€

PREUS ACOLLIDA
ACOLLIDA          PREU  

Acollida                xx€/mes     
        
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

*Pendent d'acordar