PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1H              PREU/mes  

1 mes                                  19€             

PREUS ACOLLIDA
ACOLLIDA              PREU/mes  

Acollida 30 min            20€                   

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 9 de setembre.
*Aquests preus inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*Si algun dia necessiteu quedar-vos a acollida de manera esporàdica, cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us informarem sobre les mesures i el funcionament de l’activitat.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT              PREU/mes  

Robòtica                      28€          
Handbol                     5€
Green Valley              32€ + quota anual de 15€

*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge