PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
TRIMESTRE                   PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                              PREU  

Escacs                                    19€/mes
Robòtica                                 40€/mes             
Handbol                           10€/trimestre  
Anglès Green Valley              36€/mes