Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                 PREU/mes

45 min                               14€
1 hora                                17€
Patinatge                           19€
Caninoteràpia                    20€


PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
 
ACTIVITATS.                 PREU/mes

Robòtica                            36€
Escacs                               23€
Manualitats de Solaç         28€
Bàsquet                             17€
Infomeca                            28€


*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.