PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1H              PREU  

1 mes                               20€

ACTIVITATS 45MIN        PREU  
1 mes                               16€

*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.
*Aquests preus inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                           PREU  

Escacs                                     19€
Manualitats Solaç grans          25€*
Manualitats Solaç petits          27€**
*Entre 21€ i 25 segons inscrits
**Entre 25€ i 27€ segons inscrits

*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge