PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1H              PREU  

1 mes                               19€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 45MIN        PREU  

1 mes                             14,25€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

*Pendent d'acordar