PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1H              PREU  

1r timestre (12 set)          45€             
2n trimestre (13 set)        51€                    
3r trimestre (7 set)           33€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 45MIN        PREU  

1r timestre (12 set)          35,5€             
2n trimestre (13 set)        39,5€                    
3r trimestre (7 set)             21€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Manualitats Solaç       23€/mes
(Mínim 12 inscrits)          

Robòtica                     40€/mes                    
Escacs                        21€/mes  
Natació                  105€/anuals    
Hoquei                 52€ (1r) / 58€ (2n) / 40€ (3r)   
Speaking           50€ (1r) / 57€ (2n) / 33,5€ (3r)
Mecanografia    50€ (1r) / 57€ (2n) / 33,5€ (3r)