PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITAT 1.30H            PREU  

1 mes                               22,5€             
*La primera mitja hora de l’activitat es berenarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                     PREU  

Angles LM                      22€/mes
Robòtica                       34€/mes   

*La quota serà de 22,5€/mes les activitats d’1:30h, l'ajuntament assumeix la neteja i desinfecció de les sales abans i després de l’activitat.

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA (2h)                           PREU  

Acollida 16h-18h                       50€ (descompte de 8€ per cada extraescolar)**
Dia puntual (2h)                        5€
Acollida 16h-17h                       28€ (descompte de 5€ per cada extraescolar)
Dia puntual (1h)                        4€
Acollida 17:30h-18h                 15€
Dia puntual (30min)                  3€

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
**Si esteu inscrits a ACOLLIDA TARDA i alhora a alguna activitat extraescolar, se us farà el descompte que trobeu entre parèntesis per cada activitat a la que estigueu inscrits.
*Per poder-la tirar endavant, 9 inscrits mínim.
*Si algun dia necessiteu quedar-vos a acollida de manera esporàdica, cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us informarem sobre les mesures i el funcionament de l’activitat Aquest any, els pagaments seran mensuals.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge