Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1 hora                                16€
1,5 hores                            24€

*Els 30 primers minuts d'activitat són d'acollida

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA

ACTIVITAT                                         PREU

Anglès Green Valley*                      36€/mes

*A aquest preu, cal sumar-hi la quota de material: 20€/alumne d'infantil i 30€/alumne de primària.

*A l'activitat d'Anglès de dijous, si hi ha prou infants i el nivell és força diferenciat, es faran dos grups. 

*Serà obligatori ser soci/a de l'AFA per poder participar a les activitats organitzades per l'AFA i Quàlia.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                            PREU/mes

1 tarda 1'5h                                 31,05€

1 tarda 1h                                     20,7€

2 tardes 1'5h                              45,28€

2 tardes 1h                                 30,19€

3 tardes 1'5h                              50,46€

3 tardes 1h                                 33,64€

4 tardes 1'5h                              54,34€

4 tardes 1h                                36,23€

5 tardes 1'5h                             64,69€

5 tardes 1h                               43,13€

30 min desprès d'anglès                6€

 
                      
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes