Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                             PREU

1 hora                      15€/mes (10 o més infants, mínim 8)

1 hora                      24€/mes (7 infants o més, mínim 5) 

1'5 hora                   22'5€/mes (10 o més infants, mínim 8)

1'5 hora                   36€/mes (7 infants o més, mínim 5) 


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. El pagament és mensual.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS EXTERNES
ACTIVITATS                       PREU

Anglès                              22,5€/mes

Let's Play                         22,5€/mes
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA 1H                           PREU/mes

1 tarda                                         35€/mes

2 tardes                                       53€/mes    

3 tardes                                       58€/mes    

4 tardes                                       63€/mes    

5 tardes                                       70€/mes    


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge