PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1H               PREU  

1r timestre (12 set)          52,2€             
2n trimestre (13 set)          57€                    
3r trimestre (7 set)          31,2€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITAT 1.30H            PREU  

1r timestre (12 set)          70,52€             
2n trimestre (13 set)            75€                    
3r trimestre (7 set)            49,2€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                     PREU  

Anglès LM                   19,2€/mes
           
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                     PREU  

1 dia                         33€/trimestre
2 dies                       50€/trimestre  
3 dies                       56€/trimestre   
4 dies                       60€/trimestre
Tots els dies             68€/trimestre   
Dia puntual               4€/dia