Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                             PREU

1 hora                      15€/mes (10 o més infants, mínim 8)

1 hora                      24€/mes (7 infants o més, mínim 5) 

1'5 hora                   22'5€/mes (10 o més infants, mínim 8)

1'5 hora                   36€/mes (7 infants o més, mínim 5) 


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. El pagament és mensual.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS EXTERNES
ACTIVITATS                        PREU


Anglès                             22,5€/mes (10 infants o més, mínim 8)

Anglès                             36€/mes (7 infants o més, mínim 5)

Let's Play                        22,5€/mes (10 infants o més, mínim 8)
Let's Play                         36€/mes (7 infants o més, mínim 5)
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA 1H                           PREU/mes

1 tarda                                         12€/mes

2 tardes                                       17,5€/mes    

3 tardes                                       19,5€/mes    

4 tardes                                       21€/mes    

5 tardes                                       25€/mes    

 
ACOLLIDA 1'5H                          PREU/mes

1 tarda                                         18€/mes

2 tardes                                       26,25€/mes    

3 tardes                                       29,25€/mes    

4 tardes                                       31,5€/mes    

5 tardes                                       37,5€/mes    

*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge