*Per fer ús de les activitats extraescolars i acollides cal que sigueu membres de l'AFA

ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA