PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITAT 1.15H           PREU  

1r timestre (12 set)           54€             
2n trimestre (13 set)         59€                    
3r trimestre (7 set)         32,5€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                       PREU  

Anglès Green Valley       34€/mes