ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITAT 1.15H                PREU

1 mes                                   23,75€             

*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge