PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
MES                   PREU 
 

1 mes                   19€             

PREUS ACOLLIDES        PREU
30 min cada dia                   22€/mes
1 dia esporàdic                    3€/dia*

* La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre. * Si algun dia necessiteu quedar-vos a l'acollida de manera esporàdica, cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us informarem sobre les mesures i el funcionament de l'activitat.
                                   
PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                       PREU  
   
                
Robótica (PlayCode)           28€

*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.     
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge