PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
TRIMESTRE                   PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)       47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                       PREU  
                   
Robòtica                    40€/mes