PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
MES                   PREU 
 

1 mes                   19€             

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT          PREU  
   
                
Robótica                28€

*Les quotes mensuals estan calculades tenint en compte els dies hàbils de realització de les acitivtats. Els festius i els dies de lliure disposició ja no estan inclosos a les quotes.